Iskolánk rövid története

Nagy valószínűség szerint a XVII. század közepén Csíkszentkirályon is létezett az egyház által fenntartott iskola. 1630 és 1663 között csíkszentkirályi és rákosi tanítók (iskolamesterek) énekeskönyvet írnak. Ezek közül az egyik Petri (András vagy András György), a szentkirályi iskola tanítója lehetett, mint kántortanító. A következő században minden plébánián – így Csíkszentkirályon is – tartottak fenn iskolát.

T. Nagy Imre gyermekkori emlékeiből a csíkszentkirályi iskoláról megtudhatjuk, hogy az „iskolaház” egy tanteremből és a tanító szobájából állt. A felszerelés fő tárgya a nagy fekete tábla volt, melyre festett volta miatt nem nagyon lehetett írni. A csempekályhába a tanulók hozták otthonról a tüzelőt, a melegedés sorrendjét az határozta meg, hogy ki milyen minőségű fát hozott az iskolába. Abban az időben az iskolai tanulmányok végcélja az írás és az olvasás elsajátítása volt.
1877-ben két tanerős az iskola: kántortanítóval, segédtanítóval és biztosítanak még egy harmadik tanítói állást is. Az iskola fejlesztésére és fenntartására 1872- ben,1875- ben és 1876-ban is gyűjtéseket rendeztek. 1892-ben új iskola épül 3 tanteremmel, tanítói lakással és tanácsteremmel, összesen 11 helyiséggel. Az iskola építéséhez az erdélyi püspök 1500 forintot adományozott, a nép pedig anyagot és közmunkát. 1929- ben épült egy másik iskola 4 tanteremmel.

1923- ban állami iskolát nyitottak a katolikus iskola mellett, a Regátból hoztak tanítókat és minden eszközzel toborozták a gyermekeket. Gyakran rendeletekkel akadályozták meg, hogy a gyermekeket a szülők a katolikus iskolába írathassák.
1936-1937- ben a román állami iskola részére új épületet emelnek a Tiva utca sarkán.
A katolikus iskola fennmaradt a kommunista diktatúráig, amely alatt 1948-ban minden hitvallásos iskolát államosítottak.

1949-ben 7 tanteremben folyt az oktatás 10 tanerővel. Az 1956-os iskolai évben megnyílik az erdőalji iskola egy tanerővel és 11 tanulóval.
Az óvoda 1892-ben létesült, de közben több évig megszűnt, majd átalakult román tannyelvű óvodává. 1941-től magyar tannyelvű óvoda indult be és azóta is működik.
A katolikus iskola államosítása után a katolikus iskola épületében és a volt román iskola épületében csak állami iskola működött elosztva a két épületben az I- VIII. osztályt.
A templom északi oldalán felhagyott régi temető mellett új iskolaépületet emeltek és 1988- tól ebben helyezik el az V- VIII. osztályt, míg az I-IV. osztályt a tivai épületben. A volt katolikus iskola épületében óvoda működött és egy tornaterem.

1993-ban az iskola felvette a csíkszentkirályi Vitos Mózes pap és közíró nevét. 2004-ben a gyereklétszám csökkenése lehetővé tette, hogy az I-IV. osztály is az új épületbe költözzön.
Jelenleg három különálló épületben működik mindegyik szerkezeti egység: az I-VIII. osztályú iskola, az óvoda és a napközi.

„ Az igazság örök. Az elnyomott és
őrizet alá helyezett igazságnak is
előbb- utóbb fel kell támadnia.”

(Vitos Mózes)

Az oldal az támogatásával jött létre.