Angol tábor Csíkszentkirályon

Idén szeptember 9-én nyitotta ki az iskola kapuját a diákok számára. A gyereksereg vegyes érzelmekkel találkozott az iskolaudvaron. Volt olyan gyerek, aki örült, hogy újra elkezdődött a tanév, volt aki megszeppenve nézelődött,  hisz az előkészítősök számára nagy változást jelent az új épület és a tanító néni személyének felfedezése is, volt olyan ki bánta a nyári […]

Mérlegen az elmúlt esztendő, avagy eredmények mindenek felet

Vége a nyári szünidőnek. Szeptember van, megtelnek iskolák, gyermek zsivaj tölti be az osztálytermeket. Úgy gondolom  még mielőtt belefokoznánk emlékezzünk meg az elmúlt tanév történéseiről, megvalósításairól, örömeiről, bánatairól. Intézményeink a Vitos Mózes Általános Iskola, valamint a Méhecske Óvoda az előző évekhez hasonlóan komoly és felelősségteljes oktató-nevelő munkát végzett közösségünk és az egész falu érdekében. A […]

LogiKAlandorok

2019. április 17.-én szerveztük meg iskolánkban a harmadik LogiKAlandorok matematika versenyt, amelyen 42 tanuló vett részt. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése volt. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívántuk mérni. Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az iskolánk 3.-6. osztályos tanulói, valamint a tamásfalvi Thúry Gergely általános Iskola néhány 5.-6. osztályos tanulója a […]

Iskola másképp 2019

Iskolánkban április 15-18 között rendeztük meg az Iskola másképp hetet. Gazdag programkínálat várta a gyerekeket, több meghívottal, vendégelőadóval. Volt hagyományőrző tevékenység, amelyet a kalibáskői erdei iskola oktatói mutatattak be, farmlátogatás. Néptáncoktatás és táncház, robotika, mindkettőt a szolnoki partneriskolánk kollégái mutattak be és szerveztek meg. “Logikalandorok” címmel játékos matematika versenyt rendeztünk, vendég csapatokkal Csíkszeredából és a […]

Eszköztár fejlesztési pályázat

Vidékfejlesztési Ügynökséghez leadott pályázatunk a végéhez ért. Sikeresen bővítettük didaktikai eszköztárunkat. Reményeink szerint a pályázott eszközök az oktatási tevékenységünket könnyebbé, látványosabbá és modernebbé teszik. Gyerekeink sokkal látványosabban fogják elsajátítani az új tananyagrészeket.Ez úton is köszönjük a Csíkszentkirályi Közbirtokosság nagylelkű segítségét, amellyel megelőlegezte a pályázatot. Nélkülük nem tudtuk volna lebonyolítani a pályázási procedúrát.

4. Nemzetközi partnertalálkozó- Csíkszentkirály

Megtörtént a 4. partnertalálkozó Csíkszentkirályon. Szandaszőlősi kollégáink meglátogattak, és a tavaszt is elhozták magukkal. Eredményes volt találkozónk, sikerült megtárgyalni a következő jó gyakorlat átadását, amelynek helyszíne szintén Csíkszentkirály lesz. Részleteiben megbeszéltük a nyári táborozást is. Együtt meglátogattuk a tábor helyszínét. Igaz ott még tombolt a tél, ám a látvány mindent kárpótolt. Már most megállapítottuk, hogy […]

Vidám Versek Versmondó Versenye

Február 25-én Csíkszentsimonban került sor ismételten a Vidám Versek Versmondó Versenyre. Iskolánkat 8 tanuló képviselte: Udvari Judit I., Vitos Anita I., Miska Edina II., Vitos Adél II., Böjte Boróka III., Lakatos Ferenc III., Tőke Benedek III., valamint Gábor Tamara IV. osztályos tanulók. A verseny népszerűsége annak köszönhető, hogy olyan versek kerülnek a gyerekek tarsolyába, amelyeknek […]

Falun is lehetnek eredmények

Míg a városhoz közeli falvakból a tehetősebb szülők igyekeznek városon taníttatni a gyerekeiket, azt remélvén, hogy jobb nevelést kapnak, mint a vidéken tanuló társaik, addig az otthon maradottak sem ülnek a babérjaikon, mert tanulni mindenütt lehet, csak akarni kell. A csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskolában teljes odaadással folyik a tanítás, a pedagógusok különböző tevékenységeket szerveznek, […]

Az oldal az támogatásával jött létre.