Első virtuális projekttalálkozó és első Mentor-mini online képzés

A menedzsment és a projektben résztvevő pedagógusok 2021. január 14-én találkoztak először a virtuális térben. Többen ismerősként üdvözölhettük egymást, hiszen együtt dolgoztunk az előző közös projektünkben is. A kölcsönös bemutatkozást és az online térben történő ismerkedést követően beszélgettünk a projekt céljairól, a megvalósítás ütemezéséről. Véglegesítettük a projekt szakmai tartalmát és munkatervét. A feladatokhoz felelősöket rendeltünk. Megbeszéltük a január-február hónapok feladatait, a szakmai tartalmat pontosítottuk, aktualizáltuk.

Első találkozásunkat a Mentor-mini online képzéssel folytattuk, melynek során az alábbi témákat érintettük:

  • a mentor fogalma
  • mentorság célja a támasz, egyéni figyelem a diák számára az iskolában, tanórán kívüli feladatok megoldásában – különös tekintettel az ERASMUS+ program feladataiban
  • mintaadó pedagógus-mentor és diák kapcsolat kialakítása
  • mentortípusok a projektben: DIGI mentor – fogalma, feladatai, tevékenységei; ÖKO mentor – fogalma, feladatai, tevékenységei;
  • kutatásalapú tanulás mentori támogatása a projektben: az aktív tanulás egyik formája a kutatásalapú tanulás, a tanulók tanulásának felelősségére fókuszál, hangsúlyt helyez a tanuló aktivitására, tevékenységére, kooperatív, kollaboratív tanulási lehetőséget ad

A képzés háttéranyagai:

Comments are closed.

Az oldal az támogatásával jött létre.