Bemutatkozás

A Katolikus Egyház épületében lelt otthonra. napközi otthonos óvodánk. A tágas, felújított épület egészséges környezetben található. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt, mely tevékenységünk legfőbb meghatározó feladata.

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk.
Szobáink tágasak és jól felszereltek, a gyermekek igényeit kielégítik. Sokat kirándulunk, bábszínházba járunk Csíkszeredába.

Az óvoda tárgyi feltételei:

Tágas, növényzettel beültetett udvar áll a gyermekek rendelkezésére, modern játszótéri játékokkal, amely hintázásra, hintalovazásra, és egyéb játéktevékenységekre ad lehetőséget. Természetes anyagokból készült bútorokkal és játékeszközökkel felszerelt, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható, barátságos csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz.
Saját konyhánkban a heti étrend kialakításánál a gyermekek kívánságait is figyelembe vesszük.
 

Házirend

A volt Népiskola épületében leltünk otthonra gyerekeink számára. A tágas, felújított épület egészséges környezetben található. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt, mely tevékenységünk legfőbb meghatározó feladata.

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk.
Szobáink tágasak és jól felszereltek, a gyermekek igényeit kielégítik. Sokat kirándulunk, bábszínházba járunk Csíkszeredába. Játékbázisunkat folyamatosan bővítjük különböző forrásokból.

Tágas, növényzettel beültetett udvar áll a gyermekek rendelkezésére, modern játszótéri játékokkal, amely hintázásra, hintalovazásra, és egyéb játéktevékenységekre ad lehetőséget. Természetes anyagokból készült bútorokkal és játékeszközökkel felszerelt, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható, barátságos csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz. Saját konyhánkban a heti étrend kialakításánál a gyermekek kívánságait is figyelembe vesszük.

 1. Működési szabályzat:
 1. Az intézmény pontos nyitvatartása
 • szeptember 15. – július 1.
 • naponta: 700-1700
 • gyerekek beérkezésének ideje: 8,00, megkérünk mindenkit, hogy 8 óráig hozzák be a gyerekeket.
 • reggeli: 8,00-8,30 (megjegyzés: a gyerekek érdekébe ne adjanak otthon reggelit)
 • ebéd:12,00-13,00
 • uzsonna:16,00
 • ételallergia, érzékenység estén kérjük a csoport óvónőjét értesíteni
 1. Fontos tudnivalók:
 • a gyerek napi hozzájárulása az étkeztetéshez 14 lej;
 • ha az ellátást betegség, vagy valamilyen más ok miatt a szülő nem kívánja igénybe venni (8-ig minden reggel) jelezni Todor Anna dadánál a következő telefonszámon lehet: 0744-652160. Ellenkező esetben a napi hozzájárulást ki kell fizetni, vagy nem fogadhatjuk a gyereket arra a napra;
 • hiányzás esetén az előre befizetett étkezési díjat a következő hónapban beszámítjuk;
 • a napközi hozzájárulást megkérjük szépen minden hónap 5-ig kifizetni;
 • az ünnepekkel összefüggő munkarend változtatásról a szülőket idejében tájékoztatjuk.
 1. A gyermek igénybe veheti az óvodát:
 • a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig;
 • ha szobatiszta;
 • ha egészséges;
 • ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.
 1. Gyerekek az óvodában

a.) A gyerekek jogai:

 • az óvodában a gyerekek nevelése, oktatása az Oktató nevelői program szerint történik;
 • biztosítsuk a gyermekek fejlődéséhez az egészséges és biztonságos környezetet;
 • megfelelő napirend összeállítása, a gyermekek életkorát figyelembe véve;
 • megfelelő idő biztosítása az étkezés, testmozgás, a levegőztetés, játék- és pihenő idő megszervezésére, amely az óvodapedagógus felügyelete alatt történik;
 • figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét és egyéni képességeit;
 • az óvodában tartózkodás idején a gyermek nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottai egészségét, testi épségét. Az óvoda eszközeit, berendezéseit csak rendeltetésszerűen használhatja, vigyáznia kell azokra.

b.) A szülők jogai és kötelezettségei

A szülőnek joga van:

 • megismerni az óvoda pedagógiai programját;
 • gyermeke fejlődéséről részletes és érdemleges tájékozódást kapjon;
 • segítséget, tanácsot kapjon a gyermek nevelésével kapcsolatba;
 • részt venni az óvónő által kijelölt nyílt napon;
 • jelen lenni a szülői bizottság megválasztásán, mint választó és megválasztható személy.

A szülőnek kötelessége:

 • értesíteni az óvónőt, ha valaki más viszi haza, mint aki szokta;
 • gondoskodni arról, hogy a gyermek részt vegyen az óvodai nevelésben;
 • mindent megtenni a gyermeke fejlődéséért;
 • rendszeres kapcsolatot tartani az óvónővel;
 • a szülői munkaközösségbe tevékenykedni;
 • értesíteni az óvónőt a gyermek más óvodába helyezéséről;
 • gyermekét rendszeresen óvodába járatni.

c.) Az óvónő jogai és kötelezettségei:

Az óvónőnek joga van:

 • a csoport munkáját megtervezni, megszervezni;
 • gyakorlatba helyezni újító ötleteit, betartva a nevelés kereteit;
 • szervezni a gyerekekkel nevelő szórakoztató, tanulmányi, óvodán kívüli tevékenységeket;
 • szakmai fejlődéshez;
 • szabadsághoz;
 • fizetéshez;

Az óvónő kötelezettségei:

 • betartani a munkahelyi szabályzatot;
 • vigyázni a gyerekek testi és lelki épségére;
 • helyesen és kötelességtudóan viselkedjen;
 • segítség egymást;
 • állandó jelleggel képezze önmagát;
 • a mindennapi munkájára felelőséggel készüljön fel (foglalkozási tervek, didaktikai anyag, megfelelő eszközök elkészítése);
 • heti terveket készítsen, amely jól átgondolt, a csoport képességeit, igényeit tiszteletben tartja;
 • telefonálni a szülőnek a nap folyamán, ha gyermeke beteg (láz, hasmenés, hányás stb.).

d.) A gyermekek ruházata az óvodában

 • legyen praktikus, kényelmes, tiszta;
 • szükséges az átöltözéshez a tartalék ruha: szobai ruha, udvari ruha, benti cipő, torna felszerelés (nagycsoport, előkészítő csoportban, pótruha („baleset” esetére).

e.) A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szokások:

 • az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. a beteg, gyógyszert, lázcsillapítót szedő gyermekbiztonságos gyógyulása és a többi gyerekek egészségének megőrzése érdekében, bent tartózkodása nem lehetséges. Azt, hogy mikor beteg a gyermek, az orvos döntse el, ahová a szülőnek kötelezettsége elvinni a gyermeket.

f.) Hagyományőrző és vallásos ünnepeink, amelyeket évi rendszerességgel megszervezünk:

 • Pityóka bál                  – október
 • Mikulás                       – december
 • Advent, Karácsony     – december
 • Farsang                       – február
 • Húsvét                         – április
 • Pünkösd                      – május
 • Anyák napja                – május
 • Gyermeknap               – június
 • Évzáró                         – június

Iskolaigazgató,

Szabó-Mező László

Az oldal az támogatásával jött létre.