Mérlegen az elmúlt esztendő, avagy eredmények mindenek felet

Vége a nyári szünidőnek. Szeptember van, megtelnek iskolák, gyermek zsivaj tölti be az osztálytermeket. Úgy gondolom  még mielőtt belefokoznánk emlékezzünk meg az elmúlt tanév történéseiről, megvalósításairól, örömeiről, bánatairól.

Intézményeink a Vitos Mózes Általános Iskola, valamint a Méhecske Óvoda az előző évekhez hasonlóan komoly és felelősségteljes oktató-nevelő munkát végzett közösségünk és az egész falu érdekében. A gazdasági nehézségek ellenére, amely egyre inkább rányomta bélyegét hétköznapjainkra, megpróbáltuk, hogy gyerekeink az iskolában jól érezzék magukat. Év elején izgatottan néztük és aggódtunk, hogy a kezdetben pénzügyi, majd a gazdasági és szociális válság milyen hatással lesz életünkre, mindennapi tevékenységeinkre. A gazdasági nehézségekhez párosult az életmód változás, az adott szó becsületének eltűnése, és annak az egyik régi erkölcsi parancsnak az elfelejtése, miszerint az egyén szabadsága csak addig terjed, ameddig az a másik egyén szabadságát nem korlátozza. Ez kihat fiataljaink jövőképének alakulására, családtervezésre, gyermekvállalásra egyaránt. Ezen problémák jól tükröződnek az iskolaköteles gyerekek létszámának alakulásában. Prioritásként kellene kezelni ezt a problémát, ugyanis nemzeti fennmaradásunk a tét. Fiataljaink elvándorlása, és főleg külföldre, falvaink elöregedéséhez vezet. Ezzel a problémával szembesül a Csíki-medence összes községe, illetve iskolája.   

Mindenek ellenére Istennek legyen hála, hogy a 2018-2019-es tanévben számos tevékenységről, megvalósításról számolhatok be. Legfontosabb törekvésünk az oktatás minőségének emelése és anyagi feltételeinek a javítása volt.

Óvodásainkat kitűnő körülmények között neveljük. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartottuk szem előtt, mely tevékenységünk legfőbb meghatározó feladata. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk. Számos szülőkkel közös tevékenységet, bábszínházat, bűvészelőadást látogattunk, szerveztünk. Megrendeztük és megtartottuk a hagyományőrző és vallásos ünnepeinket: Farsang, Húsvét, Pünkösd, Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró, Évnyitó, Mikulás, Advent, Karácsony. 2018 októberében beindítottuk a tipegő csoportunkat is, amelyre egyre nagyobb igény volt. Hamar megtelt a csoport és a kezdeti sírás után, most már a kisgyerekek igencsak otthon érzik magukat.  Mindezek lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a szülők, akik nagy lelkesedéssel vállalták a közös tevékenységeken való részvételt, az anyagi és erkölcsi támogatást, valamint a Polgármesteri Hivatal pozitív hozzáállása fenntartóként. Gyerekeink mindennap a Hargita Gyöngye által, támogatásban kapott ásványvizet fogyaszthatják.

            Az iskola is sok mindenben változott, fejlődött. Minden tárgyat szakos tanár tanít, amely jól látszik a tanulók eredményein, hozzáállásán. Rengeteg tevékenységen, vetélkedőn, versenyeken vettek részt a hétköznapi oktató-nevelő munkán kívül. Testvériskolai kapcsolatunkat ápoltuk Berekfürdővel, Gödöllővel. Folytattuk a korábban általunk kezdeményezett, és jól működő programokat: házi matekverseny, iskola másképp hét, tanulmányi kirándulások, rendszeres színházi előadások látogatása, egészséges-sportos életmódformálás, játszóház szervezés, hagyományápolás, furulyakör, néptánc, úszóprogram, a legeredményesebb tanuló és a legtöbbet olvasó tanulók díjazása.

Pályáztunk és pályázunk. Ez évben véget ér az első ERASMUS+ pályázatunk, amelyen tanulóink népi hagyományainkat próbálták átadni partnerintézményünknek, a szolnoki Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, valamint az anyaországi magyarok hagyományait ismerhették meg. Kipróbálhatták a robotika rejtelmeit is a projekt keretén belül, amely nagy hatással volt tanulóinkra. Következtetésképpen jövő tanévtől iskolánkban is beindítjuk a programot. Pedagógusaink két jó gyakorlatot vettek át a partnerintézménytől, amelyet a mindennapi oktatásba integráltunk, és megfigyeléseink alapján alkalmazásuk hatékonyabb tanulást eredményezett. A projektbe bevontuk a szülőket, a falu nyugdíjasait is, az „Ezüst Hajak Öregek Klubját”, számos oktatót, trénert.

Az iskola mellett, és az iskoláért működő egyesületen keresztül pályáztunk didaktikai eszközbővítésre. Az AFIR-hoz benyújtott sikeres pályázatunk 9850 euró értékű eszközfejlesztést tett lehetővé. Mindkét pályázat lebonyolítása előfinanszírozást igényelt, amelyre sajnos a nagy érték miatt nehezen találni támogatót. Ám ebben is kaptunk partnert, a Csíkszentkirályi Közbirtokosság mindig mellettünk volt, támogatta tevékenységeinket, elképzeléseinket, és mindig segített szükség esetén. Ez úton is köszönet érte és Isten áldása kísérje további munkájukat.

Év végén megtörtént a VIII. osztály végi tesztelés. A Nemzeti teszten 16 gyerekünkből 11 sikeresen vizsgázott. Az ezt követő országos elosztáson derült ki, hogy vizsgaeredményeik alapján jó középiskolákba kerültek be gyerekeink. Ez úton is sok sikert kívánunk nekik, és reméljük ott is sikeresek lesznek.

A megtervezés, előkészületek és lebonyolítások során a pozitív visszajelzések és a lelkesedés lendülete segített át azokon a kétségeinken, hogy mi van, ha a diákok nem a művészetekről, könyvekről, olvasásról, tanulásról szeretnének beszélgetni, vetélkedni, előadásokat hallgatni. Éppen ezért fontosnak tartottuk a választás lehetőségét és az önkéntességet. Döntéseink beigazolódtak, és az eredmények arra sarkalnak, hogy igenis megéri a sok nehézség ellenére is.

            Az alábbiakban megpróbáltam összesíteni évi tevékenységünket azzal a reménnyel, hogy senkit és semmit nem hagytam ki:

            Iskolánk legeredményesebb tanulói Lakatos Sarolta V. osztályos és Vitos Viktória VI. osztályos tanulók. Mindketten 10 általánossal végezték az évet. A legtöbbet olvasó tanulóink Balogh Tamara IV. osztályos és Vitos Viktória VI. osztályos tanulók. Mindannyian A Vitos Mózes Egyesület díját vehették át.

Műveltségi terület Felkészítő tanár Rendezvény Hely
Gábor Szilamér Gábor Tamara Csiszer Viktória Lukács Róbert Vitos Viktória Ambrus Erna Internetes matematika verseny Dicséret
Balogh Tamara Vitos Viktória Balogh Ádám Bartis Csongor Ambrus Erna Szimplex tehetséggondozó foglalkozás 1 év ingyenes felkészítő
Vitos Viktória Ambrus Erna Országos Magyar Matematika Olimpiász – megyei szakasz III.
Vitos Viktória Ambrus Erna Országos Magyar Matematika Olimpiász – országos szakasz VIII.
Vitos Viktória Ambrus Erna Országos Magyar Matematika Olimpiász – nemzetközi szakasz XVII.
Vitos Viktória Ambrus Erna Zrinyi Ilona Matematika Verseny – megyei szakasz XVII.
Ványolos Zsolt Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – III. osztály I.
Udvari Sára Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – III. osztály II.
Csiszér Amanda Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – III. osztály III.
Balogh Tamara Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – IV. osztály I.
Gábor Szilamér Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – IV. osztály II.
Balogh Gréta Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – IV. osztály III.
Boldizsár Zsuzsa Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – V. osztály I.
Balogh Áron Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – V. osztály II.
Benedek Ákos Csiszer Viktória Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – VI. osztály III.
Vitos Viktória Ambrus Erna Logikalandorok Matematika verseny – VI. osztály Különdíj
Vitos Viktória Ambrus Erna Vályi Gyula országos verseny II.
Boldizsár Irénke Demes Márk Farkas Szende Nagy Anett Vitos Viktória Incze Réka Pogányhavas Kistérség megyei természetismereti verseny – VI. osztály I. Ingyenes táborozás
Ványolos Zoltán Zsigmond Roxana Incze Réka Pogányhavas Kistérség megyei természetismereti verseny – VIII. osztály I. Ingyenes táborozás
Lukács Róbert Incze Réka George Palade biológia verseny – megyei szakasz Dicséret
Tetratlon verseny Portik Helga Csík körzeti szakasz – V-VIII. II.
Dimény Hajnalka Portik Helga Fútóverseny – Csík körzeti szakasz II.
Labdarúgás Portik Helga Csík körzeti – V-VIII. lányok II.
Labdarúgás Portik Helga Csík körzeti – I-IV. lányok II.
Labdarúgás Portik Helga Megyei szakasz – V-VIII. lányok III.
Labdarúgás Portik Helga Alcsík körzeti – V-VIII. fiúk I.
Labdarúgás Portik Helga Megyei szakasz – I-IV. lányok II.
Labdarúgás Portik Helga Csík körzeti – V-VIII. fiúk I.
Labdarúgás Portik Helga Megyei szakasz – V-VIII. fiúk II.
Labdarúgás Portik Helga Alcsík körzeti – I-IV. fiúk II.
Öttusa Portik Helga Megyei – III. osztály. II.
Dimény Hajnalka Portik Helga Terepfutó verseny V.
Vitos Botond Portik Helga Atlétika Csík körzeti III.
Vitos Botond Portik Helga Atlétika Megyei szakasz III.
Labdarúgás Portik Helga Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupa – VI-VIII., Csíkszentdomokos I.
Labdarúgás Portik Helga Nemzetközi Gyermeknapi Focikupa – VI-VIII., Budapest II.
Miska Edina András Krisztina Tompos Kinga Vidám Versek Versmondó Versenyre, Csíkszentsimon I.
Gábor Tamara András Krisztina Tompos Kinga Vidám Versek Versmondó Versenyre, Csíkszentsimon II.
Udvari Judit Vitos Anita Böjte Boróka Lakatos Ferenc Tőke Benedek Gábor Tamara Tanítók Vidám Versek Versmondó Versenyre, Csíkszentsimon Részvétel
Kocsis Laura Miska Edina Vitos Adél Balog Renáta Tanítók Fürkész Helyesírási verseny Részvétel
Cseke Melánia Kocsis Laura Miska Edina Vitos Adél Balog Renáta Zsigmond Szabolcs Tompos Kinga Zrinyi Ilona Matematika Verseny – megyei szakasz Részvétel
VI. osztály tanulói Szabó-Mező László Digitális témahét – Nemzetközi Informatika verseny, CodeCombat I.

            Mindezek mellett iskolánk tanulói verses összeállításokkal, népdalokkal, furulya és gitár kisérettel emlékeztek meg jeles ünnepeinkről, a falu és az iskola által szervezett ünnepi alkalmakon. Az ők felkészítésüket Todor Edit tanárnő, a furulyásokét pedig Csíki Judit tanító néni végezte.

      Végezetül köszönetet mondunk a szülőknek, hogy bíztak bennünk, és ránk bízták gyerekeiket. Ígérjük, hogy nem fognak csalódni bennünk. Továbbá köszönettel tartozunk azon intézményeknek, akik szellemi, erkölcsi és anyagi javakkal járultak hozzá iskolánk céljainak eléréséhez. Köszönet:

  • A Csíkszentkirályi Polgármesteri Hivatalnak
  • A szülőbizottságnak
  • A Vitos Mózes Egyesületnek
  • A Hargita Gyöngye borvíztöltődének
  • A Közbirtokosság vezetőségének, Bors Ferencnek

Comments are closed.

Az oldal az támogatásával jött létre.