„Tanítványainkkal a fenntartható fejlődésért! Öko-Okos iskoláink jó gyakorlatainak cseréje”

Örömmel értesítjük honlapunk minden kedves látogatóját, hogy koordinátor intézmény és a mi iskolánk a fenti címet viselő projekttel sikeresen pályázott 2020-ban az ERASMUS+ program ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229) keretében, mely az Európai Unió pályázati programja, melynek deklarált célja „az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal”.

A projekt benyújtását szakértői értékelések követték, melynek eredményéről, a szakmai értékeléséről hivatalosan is tájékoztatta a Tempus Közalapítvány a koordinátor intézményt. A szakmai észrevételek, értékelések néhány részletét megosztjuk a kedves olvasókkal:

„A pályázatban megfogalmazott prioritások, célkitűzések jól átgondoltak, egymásra épülnek. A két intézmény már előzetesen ismeri egymást, dolgoztak együtt az Erasmus+ keretében. A relevancia szempontjából a projekt témája időszerű, a fenntartható fejlődés, az ökoszemlélet és az „okos” eszközök kombinálása pedig újszerű.

Erőssége e két fontos nevelési és fejlesztési terület összekapcsolása. Egyidejűleg törekednek az ökológiai kérdésekkel kapcsolatos érzékenység erősítésére, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltésére és a tanulók info-kommunikációs készségeinek fejlesztésére, így a pályázat komplex és sokoldalú. A program rengeteg innovatív elemet tartalmaz.

A pályázat alapötlete, témája rendkívül aktuális, innovatív elemeket tartalmaz. A projekt egyszerre törekszik a részt vevő intézmények módszertani kultúrájának érdemi fejlesztésére, számos új jó gyakorlat elsajátítására és – viszonylag sok mobilitás megszervezésével – a tanulók környezetvédelmi tudatosságának erősítésére, illetve infó-kommunikációs készségeinek fejlesztésére. A programterv reális és a partnerek számára megvalósítható, a kitűzött célok elérhetőek. A különböző pedagógusi és tanulói tevékenységek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, támogatják egymás eredményességét.

A pályázatban érezhető a szakmaiság, a módszertani felkészültség és hatékonyság. A tervezett tevékenységek biztosítják a sikert, a látható és láthatatlan (a személyiségbe beépülő) eredmények hozzáadott pedagógiai és európai értéket is képviselnek.”

Nyertes pályázatunk hivatkozási száma: 2020-1-HU01-KA229-078737_1

A projektet az Európai Bizottság támogatta.

Projektünk megvalósítását az Európai Unió támogatta 48 976 EURÓ összeggel, mely összegből iskolánk számára megítélt támogatási összeg: 20 552 EURÓ.

A pályázat megvalósításában két iskola vesz részt:

koordinátor intézmény a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szolnok (Magyarország)

partnerintézmény a Vitos Mózes Általános Iskola és Méhecske Óvodája Csíkszentkirály (Románia)

A projekt megvalósítása 2020. október 1-től – 2022. szeptember 30-ig tart.

A stratégiai partnerség keretében, nemzetközi együttműködésben valósítjuk meg 24 hónapos programunkat.

Prioritásainkat a projekt témájára alapozottan határoztuk meg:

– A tanári szakmák profiljának megerősítése;

– Az egyének támogatása az alapkészségek és kompetenciák elsajátításában és fejlesztésében; – IKT új technológiák – digitális kompetenciák;

– Környezet- és klímaváltozás;

– Természettudományok.

Projektünk fő célja, hogy korunk kihívásaira a választ közösen, a tanítványainkkal együtt keressük meg, és projektünkkel is erősítve a fenntartható fejlődés fontosságát a mindennapokban, az iskolai, óvodai életben.  Az iskolai ökoszemlélet tevékenységeinek összekapcsolása az okos eszközök igénybevételével.

További célunk, hogy a meglévő erősségeinket, jó gyakorlatainkat megismertessük egymással, azokat a saját iskolai, pedagógiai, szakmai gyakorlatunkba adaptáljuk, mások számára is elérhetővé váljon.

Ezen célokra építetten megvalósítandó mobilitási programjaink:

– iskolánk pedagógusai a partnerintézmény pedagógusaival közösen 2 alkalommal, 5 napos rövid távú tanári képzésen, jó gyakorlatokat átadó-átvevő programon vesznek részt.

– a két intézmény tanulóival és pedagógusaival közösen, 6 napos diák mobilitási program keretében nyári táborozáson vesznek részt.

A projekt tervezésekor, a pályázat beadása előtt már láttuk, hogy a pandémia, a járvány miatt a személyes találkozások lehetősége szűkül. Így a tevékenységeink bemutatásához (amíg más út nem lehet – ahogyan azt a pályázatban terveztük) a részt vevő intézmények közös online szimpóziumokat, programokat, bemutatókat szerveznek egy-egy mérföldkő, megvalósítási szakasz végén, ahol az eredményeket, a produktumokat, a kutatásokat prezentálják. Tanítványaink mindkét intézményből vegyes „skype-digitálistanterem-csoportokban” dolgoznak mentor-pedagógusaik támogatásával.

A 24 hónapos megvalósítási időszak alatt folyamatosan frissítjük pályázatunkat bemutató honlapunkat.

Comments are closed.

Az oldal az támogatásával jött létre.