Munkatársak közös rövid távú képzése – Csíkszentkirály

A projekt első képzésére 2023. április 1-5. között került sor iskolánkban, a csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskolában. 

A két jó gyakorlat átadásához kapcsolódó képzésben pedagógusaink az „Iskola másként – programelemek módszertana és a „Biodiverzitás és védelme – Youth Ranger tanulói program” jó gyakorlatait mutatták be. A képzés célja volt a két jó gyakorlat alkalmazásának pedagógiai, didaktikai, módszertani alapjainak interaktív megismerése, átvétele.

A képzés keretében bemutattuk az „Iskola másként – programelemek módszertana” című jó gyakorlatot. Célunk, hogy olyan programokat nyújtsunk a tanulóknak egy tanítási héten keresztül, melyek a tanítási órák szigorú kereteit megbontják, a tanulók pedig naponta más-más projektet valósítanak meg. Ebben az iskola pedagógiai célkitűzésének megfelelően a természet- és környezetvédelem, a Föld megóvása kiemelt szerepet kap.

A második átvett jó gyakorlat a „Biodiverzitás és védelme – Youth Ranger tanulói program” volt. Csíkszentkirály közvetlen környezetében két kiemelten fontos természetvédelmi terület is található, ezek rendszeres gondozását, védését az iskola feladatának tekinti.  A tanulók életkor szerint csoportokban folytatnak rendszeres helyzetfelmérést a jelzett területeken, az itt élő védett növényeket feltérképezik és próbálják óvni a biodiverzitást, a biológiai sokszínűség megmaradását. Ez a védelmet a Junior Ranger környezetvédelmi projektben részt vevő tanulóink látják el.

Mivel mindkét intézmény pedagógusai kiemelt feladatuknak nevezték meg a környezeti nevelést és a klímaváltozás hatásainak csökkentését a tanulók tevékenységeiben, ezért az átvett módszerekkel sikeresen tudják majd adaptálni a jó gyakorlatot saját intézményükben és környezetükben.

A képzésen kívül az ott töltött idő alatt sor került a kollégákkal a nyári táborozás részleteinek megbeszélésére és ellátogattunk a nyári tábor helyszínére is – megkönnyítendő a felkészülést a tábor feladataira. A projektmenedzsment egyeztette az előzetes – önálló és csoportos – kutatómunkákat, elkészítették az előzetes feladatokat a tábori program megvalósításához. Megbeszéltük az adminisztratív tevékenységeket, az eszközszükségleteket, azok beszerzését és biztosítását, valamint a meghívott előadókat a tanulói mobilitási programhoz.

Bemutattuk az óvodánkat, ahol az óvónőkkel konzultáltunk a projektben végzett közös munkánkról. Szabadidős programelemként meglátogattuk a római katolikus templomot és a Csíkszentkirályi Kápolnát, a Polgármesteri Hivatalt, a szomszéd községben működő Csíki sör Manufaktúrát, illetve a nyergestetői történelmi emlékhelyet is.

Az utolsó két napon a tél is megmutatta arcát, az utolsó előtti reggelen havas táj fogadott minket – így április elején. Igazi természeti csodaként éltük meg.

Képzés anyaga:

A két jógyakorlat prezentációs anyaga az alábbi linken tekinthető meg:

Comments are closed.

Az oldal az támogatásával jött létre.